§ 1

  1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje ten Regulamin.
  2. Serwis Wrocławski Bank Korepetycji jest przeznaczony głównie dla mieszkańców Wrocławia, dostępny pod adresem www.korepetycje.wroc.pl a prowadzony przez Przemysława Opałkę zam. we Wrocławiu, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim Wrocławia pod numerem ewidencyjnym 206535.
  3. Podstawowe terminy:

Administrator – podmiot odpowiedzialny za administrowanie serwisem, kontakt z administratorem następuje poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na łamach Serwisu.

Serwis – portal Wrocławski Bank Korepetycji dostępny pod adresem www.korepetycje.wroc.pl

Login – nazwa skrócona Użytkownika.

Ogłoszeniodawca – zarejestrowany Użytkownik, który zamieszcza lub zamierza zamieścić ogłoszenia w Serwisie.

Konto – profil Użytkownika w Serwisie. Poprzez swoje konto wystawia on ogłoszenia jak też zarządza wprowadzonymi danymi.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zarejestrowana lub nie.

Regulamin – niniejszy dokument.

§ 2

 1. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących innego typu usług niż usługi korepetycji.
 2. Założenie konta w serwisie www.korepetycje.wroc.pl jest bezpłatne.
 3. Bezpłatne jest również przeglądanie ogłoszeń zamieszonych na stronach Serwisu.
 4. Każdy z Użytkowników może posiadać wyłącznie jedno konto w Serwisie.
 5. Login Użytkownika może składać się minimalnie z 3 znaków, maksymalnie z 12 znaków. Nie może zawierać znaków specjalnych, typu: ? / , . # @
 6. Użytkownik dołączając zdjęcie do profilu oświadcza, iż posiada do niego pełne prawa autorskie.
 7. Zdjęcie zamieszczane przez Użytkownika zostanie dopasowane do rozdzielczości obsługiwanej przez Serwis.
 8. Użytkownik oświadcza, iż dane zamieścił zgodnie ze stanem faktycznym.
 9. W przypadku zmiany którychkolwiek z wcześniej zamieszczonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich uaktualnienia.
 10. Użytkownik zobowiązuje się nie przenosić bez zgody Administratora na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
 11. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim.
 12. Administrator ma prawo zawiesić konto Użytkownika, który nie stosuje się do Regulaminu.
 13. Konto można usunąć z poziomu profilu użytkownika. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu konto zostanie usunięte przez Administratora.
 14. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia ogłoszeń zamieszczonych przez właściciela tego konta. Zostaną usunięte dane korepetytora, treść ogłoszenia pozostanie w Serwisie.
 15. Użytkownik Serwisu rejestrując się wyraża zgodę na upublicznienie na stronach Serwisu danych oraz zdjęć zamieszczonych podczas rejestracji bądź edycji konta. Przyjmuje również do wiadomości, iż wystawione przez niego ogłoszenie jest pobierane i może w części lub w całość być publikowane na innych stronach internetowych.
 16. Administrator nie ma wpływu na informację publikowane na stronach wyszukiwarek internetowych, takich jak google, yahoo, onet, interia, etc. Serwisy te pobierają informacje dotyczące ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie a następnie, niekoniecznie aktualne, publikują na własnych stronach.
 17. Zabronione jest wysyłanie Spamu poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w Serwisie.
 18. Wszelkie dane kontaktowe podawane przez Ogłoszeniodawcę są podawane dobrowolnie.

§ 3

 1. Serwis udostępnia dwa konta do płatności za wystawienie ogłoszenia: złotówkowe i punktowe.
 2. Konto złotówkowe gromadzi środki w walucie polski złoty.
 3. Użytkownik może doładować swoje konto złotówkowe, poprzez formularz płatności dostępny na stronach Serwisu.
 4. Użytkownik nie ma możliwości doładowania konta punktowego.
 5. Kontem punktowym Ogłoszeniodawca może opłacić wyłącznie wystawienie ogłoszenia standardowego, tj. niepromowanego.
 6. Konto punktowe może być doładowane wyłącznie przez Administratora w ramach promocji, konkursów, kampanii reklamowych.


§ 4

  1. Wystawianie ogłoszeń w Serwisie jest płatne.
  2. Wszystkie ogłoszenia wystawione we Wrocławskim Banku Korepetycji będą automatycznie publikowane na łamach serwisu Bank-Korepetycji.pl
  3. Ogłoszenie opłacane jest z konta złotówkowego i/lub z punktowego.
  4. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  5. Zabronione jest używanie słów ogólnie uznawanych za wulgarne.
  6. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
  7. Administrator zobowiązuje się do usuwania z Serwisu ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, wulgarne lub nieetyczne.
  8. Użytkownik ma prawo wystawiania wielu ogłoszeń, nawet w tej samej kategorii.
  9. Całkowicie zabronione jest reklamowanie innych portali, firm, podmiotów na łamach Serwisu bez zgody Administratora.

§ 5

 1. Promowanie ogłoszeń w Serwisie jest płatne.
 2. Ogłoszeniodawca opłaca promowanie ogłoszenia w Serwisie wyłącznie zasobami konta złotówkowego.
 3. W Serwisie dostępne są dwa rodzaje promowania ogłoszeń: promowanie na stronie głównej Serwisu oraz promowanie na liście ogłoszeń. Ogłoszeniodawca wybiera pożądany sposób promowanie ogłoszenia w formularzu wystawianie ogłoszenia.

§ 6

 1. Założenie Wizytówki w Serwisie jest płatne. Opłata może być wniesiona z konta punktowego jak i konta złotówkowego. Użytkownik wybiera sposób płatności.
 2. Użytkownik na wstępie wybiera ilość przedmiotów dla jego Wizytówki. Zmiana tej liczby może nastąpić jedynie w drodze dezaktywacji i ponownej aktywacji Wizytówki z nową liczbą przedmiotów.
 3. Dodawanie i usuwanie zakładek z przedmiotami do Wizytówki jest bezpłatne i nieograniczone. Jednak liczba wszystkich zakładek z przedmiotami nie może przekroczyć wykupionej na wstępie ilości zakłądek z przedmiotami.
 4. Dla każdej Wizytówki dostępna jest opcja automatycznego jej przedłużania. Funkcja ta automatycznie przedłuża Wizytówkę korepetytora na kolejne okresy, aż do wyczerpania zasobów konta punktowego oraz konta złotówkowego tego korepetytora.
 5. Funkcja automatycznego przedłużania Wizytówki jest domyślnie włączona dla każdej Wizytówki. Użytkownik może tę opcję wyłączyć w każdym momencie, w zakładce "opcje".
 6. Funkcję automatycznego przedłużenia można włączyć jak i wyłączyć bezpłatnie.

§ 7

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawionej przez niego opinii.
 2. Każdy Użytkownik może wystawić opinię innemu Użytkownikowi, pod warunkiem, że skorzystał z jego usług. Opinie wystawione bezpodstawnie będą usuwane z Serwisu a punkty zebrane za tę konkretną opinię usuwane z konta Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik może wystawić wiele opinii temu samemu Użytkownikowi, jednak po jednej dla konkretnego typu usługi, np. po jednej dla korepetycji z matematyki, jednej z fizyki i jednej z chemii.
 4. Użytkownik nie może sam sobie wystawiać opinii.

§ 8

 1. Środki Użytkownika zebrane na koncie złotówkowym w Serwisie mogą zostać wyłącznie wydane na usługi świadczone przez Serwis.
 2. Kwestie związane ze zwrotem poniesionych kosztów oraz reklamacje będą wyjaśniane indywidualnie. Administrator nie wyklucza zwrotów wydanych środków za zamieszczenie ogłoszenia, np. w przypadku awarii Serwisu – na zasadach proporcji czasu widoczności ogłoszenia oraz przerwy w działaniu systemu. Takie przypadki powinny zostać zgłoszone Administratorowi poprzez formularz kontaktu na stronie i będą wyjaśniane indywidualnie.

§ 9

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał bez przerw i utrudnień. Jednak nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, jak również siłą wyższą.
 2. Administrator zastrzega możliwość planowanych wyłączeń Serwisu lub przerwy w jego dostępności mające na celu usunięcie wykrytych wad jak również wprowadzenie zmian i ulepszeń.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zarejestrowani użytkownicy o planowany wyłączeniach Serwisu dowiedzieli się odpowiednio wcześniej.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia mogące nastąpić w świecie rzeczywistym pomiędzy osobami, które nawiązały kontakt za pośrednictwem Serwisu.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie w całości lub częściach informacji, danych, zdjęć lub innych treści zamieszonych na stronach Serwisu.

§ 10

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Administratora strony.
 2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Serwisu.Ostatnio dodane ogłoszenia korepetycji:
Najbardziej aktywni korepetytorzy:

Aktualności
13.10.2012 r.
Kolor Wizytówki
Właśnie oddaliśmy do Waszej dyspozycji nową funkcjonalność - zmiana koloru Wizytówki. Kolor wizytówki możesz zmienić w zakładce opcje. Zachęcamy do korzystania i personalizowania swoich Wizytówek!
23.09.2012 r.
Zmiana Regulaminu!
Właśnie opulikowaliśmy nową wersje regulaminu. Zmiany dotyczą usuwania konta w Serwisie oraz wdrożenia serwisu ogólnopolskieg. Teraz konto można usunąć z poziomu profilu użytkownika a wszystkie ogłoszenia zamieszczone we Wrocławskim Banku Korepetycji będą automatycznie publikowane na stronach Bank-Korepetycji.pl.
20.08.2012 r.
TOP10
Wprowadziliśmy nową funkcjonalność - ranking korepetytorów. Sprawdź jak liczymy punkty do rankingu i dołącz do korepetytorów z listy TOP10.
14.10.2011 r.
7pkt. za doładowanie
Za doładowanie konta kwotą powyżej 15zł dajemy 7pkt. gratis.
03.09.2011 r.
Zmiana Regulaminu!
W związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności dodaliśmy stosowane punkty do regulaminu. Prosimy o zapoznanie się.
31.08.2011 r.
Twoja Wizytówka
Właśnie uruchomiliśmy nową funkcjonalność - Wizytówka. Chcesz ją wypróbować za darmo? Skontaktuj się z administratorem.
Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun Sun

Na skróty do ogłoszeń korepetycji z przedmiotów:
Na skróty do ogłoszeń korepetycji z danej dzielnicy Wrocławia:
Wrocław - Leśnica      Wrocław - Pracze Odzrzańskie      Wrocław - Osobowice Rędzin      Wrocław - Jerzmanowo Jarnałtów Strachowice Osiniec
     Wrocław - Żerniki      Wrocław - Nowy Dwór      Wrocław - Muchobór Wielki      Wrocław - Muchobór mały
     Wrocław - Grabiszyn Grabiszynek      Wrocław - Oporów      Wrocław - Borek      Wrocław - Krzyki Partynice
     Wrocław - Klecina      Wrocław - Ołtaszyn      Wrocław - Wojszyce      Wrocław - Jagodno
     Wrocław - Brochów      Wrocław - Gaj      Wrocław - Tarnogaj      Wrocław - Huby
     Wrocław - Powstańców Śląskich      Wrocław - Gajowice      Wrocław - Książe      Wrocław - Bieńkowice
     Wrocław - Przedmieście Oławskie      Wrocław - Przedmieście Świdnickie      Wrocław - Szczepin      Wrocław - Karłowice Różanka
     Wrocław - Kowale      Wrocław - Swojczyce Strachocin Wojnów      Wrocław - Zacisze Zalesie Szczytniki      Wrocław - Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszyce
     Wrocław - Ołbin      Wrocław - Kleczków      Wrocław - Nadodrze      Wrocław - Stare Miasto
     Wrocław - Plac Grunwaldzki      Wrocław - Polanowice Poświętne Ligota      Wrocław - Sołtysowice      Wrocław - Pawłowice
     Wrocław - Psie Pole Zawidawie      Wrocław - Kuźniki      Wrocław - Gądów Popowice Pd.      Wrocław - Pilczyce Kozanów Popowice Pn.
     Wrocław - Maślice      Wrocław - Lipa Piotrowska      Wrocław - Widawa      Wrocław - Świniary
     

Copyright © 2009-2012 korepetycje.wroc.pl
wykonanie stronki.net